Пушкин, А.С. Сочинения. Т. 6 История Пугачёвского бунта

Пушкин, А.С. Сочинения
Т. 6 : История Пугачевского бунта : исторические материалы
/ А.С. Пушкин; под ред. П.А. Ефремова. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Исаков, 1881. - 526 IV с.

Автор: Пушкин Александр Сергеевич.
Тэги: Тэги: Пушкин А С
faireinfo.ru объявления, реклама