Пушкин, А.С. Сочинения. Т. 6 История Пугачёвского бунта

Пушкин, А.С. Сочинения Т. 6 : История Пугачевского бунта : исторические материалы / А.С. Пушкин; под ред. П.А. Ефремова. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Исаков, 1881. - 526 IV с.

Автор : Пушкин Александр Сергеевич.

faireinfo.ru объявления, реклама